RSS Feed
SỬA MÁY IN - ĐỔ MỰC MÁY IN TẠI HÀ NỘI

Vấn đề của… tăng lương

Font size:

 

- Thứ nhất, nếu nói rằng lương tối thiểu thì phải có mức giá tối thiểu, để người dân thu nhập tối thiểu được sống trong mặt bằng giá tối thiểu. Thế nhưng (oái ăm thay!), thực tế thì không có giá tối thiểu mà có lẽ lại là chỉ có… giá VIP, để từ đó ngành chức năng tính trả lương tối thiểu.

 

- Thứ hai, Vấn đề lương danh nghĩa và thực tế là khác nhau quá nhiều.

 

- Thứ ba: Tăng lương nhưng không tăng giá – đó là bài toán không dễ dàng cho các cơ quan quản lý, nhưng phải chăng họ rất biết mà đành… làm ngơ? Trách nhiệm của Bộ Lao động TBXH, Bộ Tài chính và kể cả Bộ Công Thương, lẽ nào không nắm hết tất cả mặt bằng giá của thị trường?

 

Tôi lại nghĩ: đã là nhà hoạch định thì cái cốt lõi và trọng tâm là hãy nhìn vào dân, đi chợ cùng dân, ở cùng dân và nắm bắt kinh tế của từng phân Đổạn của thị trường, rồi mới hoạch định chính sách. Như thế thì tính khả dụng của chính sách, của quy định pháp luật mới có hiệu quả hơn được.

 

BÌNH LUẬN


6 × = twelve

Loading Facebook Comments ...